Advokátní kancelář JUDr. Ladislav Kožený

Obchodní právo

 • Zpracování smluv
 • Zastupování před soudem
 • Vymáhání pohledávek
 • Kupní smlouvy
 • Smlouvy o půjčce
 • Smlouvy o dílo
 • Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
 • Náhrady škod
 • Bezdůvodné obohacení
 • Zápis do katastru nemovitostí
 • Zajištění znaleckých posudků