Advokátní kancelář JUDr. Ladislav Kožený

Bytové právo

  • Smlouvy o prodeji bytů
  • Darovací smlouvy
  • Nájmy bytů a nebytových prostor
  • Výpovědi z nájmu
  • Vyklizení bytů a nebytových prostor
  • Dědické záležitosti
  • Zápis do katastru nemovitostí
  • Věcná břemena
  • Zajištění znaleckých posudků