Advokátní kancelář JUDr. Ladislav Kožený

Právo bytových družstev

  • Zastupování před soudem
  • Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
  • Výpovědi z nájmu
  • Zakládání družstev
  • Převody bytů
  • Převody bytů do vlastnictví
  • Společenství vlastníků jednotek